Προβολή Ανακοίνωσης


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΟ για την τριετία 2016-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.04.2016 13:14:10

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΟ για την τριετία 2016-2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα
Α' Αντιπρόεδρος: Μπογοσιάν Ευαγγελία
Β' Αντιπρόεδρος: Σερέτη Μαρία
Γεν. Γραμματέας: Γιαννοπούλου Αγγελική
Αν. Γεν. Γραμματέας: Ζουριδάκη Θεονύμφη
Ταμίας: Κουτσούκος Ιωάννης

Μέλη: Αντωνιάδου Αλεξάνδρα, Βλασιάδης Κωνσταντίνος, Μάκος Χρήστος
Αναπλ. Μέλος: Σιαφάκα Παρασκευή

Εξελεγκτική Επιτροπή:Ανδρεσάκης Διονύσιος, Μαραγκού Παναγιώτα, Πολάτου Αντωνία
Αναπλ. Μέλος: Μένεγας Γεώργιος


«Πρόσφατες ανακοινώσεις