Προβολή Ανακοίνωσης


Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ - Πέμπτη 30/3/2017 13:30, Οδοντιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2017 21:07:12

Στις 30/3/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέματα:

  1. Διοικητικός απολογισμός του ΔΣ
  2. Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Προϋπολογισμός του 2017
  4. Τρέχοντα θέματα – Διοργάνωση ημερίδας
  5. Περιοδικό

Επειδή πιστεύεται ότι δεν θα επιτευχθεί η απαρτία με την πρώτη φορά, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται για την Πέμπτη 6/4/2017, ίδια ώρα και χώρο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας
Δρ Φ. Ζερβού-Βάλβη     Α. Γιαννοπούλου


«Πρόσφατες ανακοινώσεις