Προβολή Ανακοίνωσης


Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2022-2025
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.06.2022 12:13:53

Συνήλθε και συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2022 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα
Α' Αντιπρόεδρος: Μπογοσιάν Ευαγγελία
Β' Αντιπρόεδρος: Μάκος Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Σπηλιωτόπουλος Αθανάσιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ
Ταμίας: Κουτσούκος Ιωάννης
Μέλη: Αναστασόπουλος Γεώργιος, Διαμαντή Σμαράγδα, Σωτήρη Βενετία
Αναπλ. Μέλη: Κατσίνη Ελένη, Πολάτου Αντωνία, Πατρικίου Αντώνιος


«Πρόσφατες ανακοινώσεις