Προβολή Ανακοίνωσης


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΕΝΟ-ΟΕΦ 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.02.2023 14:49:24

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 7 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ-ΟΕΦ με θέματα::

 1. Διοικητικός απολογισμός του ΔΣ
 2. Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 3. Προϋπολογισμός του 2023
 4. Ειδικότητα
 5. Συνέδριο
 6. Περιοδικό
 7. Τρέχοντα θέματα

Επειδή πιστεύεται ότι δεν θα επιτευχθεί η απαρτία με την πρώτη φορά, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται για την 14η Μαρτίου 2023, ώρα 15.45’ στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», μετά την λήξη της ημερίδας (βλ. ιστοσελίδα της Εταιρείας)

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό παρακαλείσθε όπως άμεσα εξοφλήσετε τις οφειλές σας προς την Εταιρεία. Για να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία κ. Γιάννη Κουτσούκο στο τηλ. 6972323331.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Φ. Ζερβού-Βάλβη                                     Α. Σπηλιωτόπουλος

«Πρόσφατες ανακοινώσεις