Προβολή Ανακοίνωσης


Eρωτηματολόγιο Γηροδοντιατρικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.03.2024 08:17:42

Παρακαλούμε τους συναδέλφους για την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο: https://cost-programming.eu/survey/

Η συμπλήρωση του θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διότι εκτός από τη διαπίστωση της κατάστασης, μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευσή μας στον τομέα αυτό.


«Πρόσφατες ανακοινώσεις