Προβολή Ανακοίνωσης


Απολογισμός Σεμιναρίου Άσηπτης τεχνικής στο χειρουργείο, 1 Απριλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.05.2024 13:41:47

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας διοργάνωσε στο ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας την 1η Απριλίου 2024 σε συνεργασία με το Οδοντιατρικό Τμήμα και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία σεμινάριο περί:

  1. Άσηπτης τεχνικής στο χειρουργείο.
  2. Τεχνικών τοποθέτησης περιφερικού καθετήρα.

Οργανωτική Επιτροπη Σεμιναριου
Τιμητικό Προεδρείο: Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, Διοικητής ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας
Πρόεδρος: Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, Συντονίστρια: Όλγα Μοδινού
Μέλη: Γεώργιος Αναστασόπουλος, Αικατερίνη Δημητρίου, Ιωάννης Κουτσούκος, Ευαγγελία Μπογοσιάν, Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος, Βενετία Σωτήρη, Ιωάννης Φανδρίδης, Βασιλική Τσούλου, Νικόλαος Σελεμίδης
Γραμματεία Σεμιναρίου: Κλαούντιο Κελιμπάρη

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

  1. Εισήγηση: Μοδινού Όλγα, RN, MSc, PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας Γερακίου Νίκη, RN, Οδοντιατρικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας Άσηπτη τεχνική στο χειρουργείο, Αντισηψία- πλύσιμο χεριών, Διαχείριση αποστειρωμένων αναλωσίμων χειρουργείου Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (εργαλεία)- Mayo
  2. Εισήγηση: Τσούλου Βασιλική, RN, MSc, PhD, Yπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, Σελεμίδης Νικόλαος, RN, MSc, Προϊστάμενος ΤΕΙ, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας Τεχνικές τοποθέτησης περιφερικού καθετήρα. Ενδείξεις, προφυλάξεις, επιπλοκές.

Στη συνέχεια ακολούθησε πρακτική επίδειξη, στην οποία έλαβαν ενεργό μέρος οι παρακολουθούντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των συναδέλφων διατηρήθηκε έντονο και αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και αυτό οφείλεται τόσο στη θεματολογία του όσο και στον τρόπο που οργανώθηκε το σεμινάριο καθώς και στον τρόπο που οι διδάσκοντες χειρίσθηκαν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αποκόμιση και η εμπέδωση γνώσεων. Το σεμινάριο μοριοδοτήθηκε από το ΙΕΘΕ με 4 μόρια ΣΕΕΟ.

Εικ.1: Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Φλώρα Ζερβού-Βάλβη.
Εικ.2: Η Συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Όλγα Μοδινού.
Εικ.3: Οι κ.κ. Φλώρα Ζερβού-Βάλβη και Όλγα Μοδινού κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
Εικ.1: Η εισηγήτρια Δρ Βασιλική Τσούλου στο βήμα.
Εικ.2: Επίδειξη της φλεβοκέντησης.
Εικ.3: Οι κ.κ. Κλαούντιο Κελιμπάρη, Βασιλική Τσούλου, Νικόλαος Σελεμίδης, Ιωάννης Φανδρίδης, Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, Αικατερίνη Δημητρίου, Φωτεινή Λάμπρη, Όλγα Μοδινού, Βασιλική Τασιοπούλου, Νίκη Γερακίου (από αριστερά).

«Πρόσφατες ανακοινώσεις